Dyrup A/S - Søborg

left

left

Dyrup A/S - SØBORG 

om/nybygning og indretning – 6.200m2

Dyrups fabrik og hovedsæde i Søborg er som udgangspunkt inspireret af 30érnes hvide fabriksbygninger. Selve facade udtrykket er bevaret, men er i projektet blevet strammet op, ved at understrege nogle af de karakteristika der tegner byggeriet. Første del af ombygningen er afsluttet, det betyder at en stor del af kontoretagerne er renoverede, disse er blevet omdannet fra celle kontorer til stor rums kontorer med åbenhed og integrerede møderums faciliteter. Ligeledes er direktionsetagen, samt foyer og udenoms arealerne blevet renoveret. Farvesætning af samtlige arealer i huset er varetaget af kunstneren Morten Skovmand.