Erhvervsbyggeri

left

left

Erhvervsbyggeri

Tegnestuen Bjarne Frost har bred erfaring med indretningsarkitektur, nybyggeri samt om- og tilbygninger for private bygherrer, boligbyggerier for større byggefirmaer samt erhvervsbyggerier. Vi tilbyder design, rådgivning og byggestyring for private, erhverv og offentlige bygherrer. Vi varetager projektledelse for totalentreprenører fra første streg til den endelige aflevering. 

Tegnestuen har indenfor de senere år udarbejdet nogle omfattende renoverings opgaver for firmaerne Dyrup A/S i Søborg samt Louis Poulsen Lighting i Vejen. Projekterne har indeholdt flere del opgaver, som spænder fra overordnet strukturplan, over nybygning til ombygning og indretning.

Ved at være tilknyttet som arkitekt i alle faser, opstår der en god sammenhæng på alle planer i projektet. Vi har, på mange måder, været med til at give virksomhederne en gennemgående arkitektonisk linje, som i dag gør, at virksomhederne fremstår både moderne og harmoniske.
Tegnestuens arbejdsområde gør os i stand til at arbejde fra helhedstanken til detaljen, da vi både arbejder med bygningsarkitektur, indretning samt design.

Vi er interesseret i at arbejde med virksomheder som ønsker at opdaterer deres domicil/lokaler. Det kan være alt fra nybygning, renovering til indretning, lys og farvesætning. I den forbindelse er det ikke størrelsen der er afgørende. 
Proces: Efter en henvendelse, tager vi et møde ude hos kunden, som naturligvis er uforpligtende og derfor ikke faktureres. I den forbindelse gennemgår vi i fællesskab, hvilke behov for opdatering virksomheden har brug for og hvad der ønskes belyst. 

Bliver vi enige om at starte samarbejdet, aftaler vi en økonomisk ramme for den første fase af arbejdet. Ofte vil den første del være, at få belyst omfanget af opgaven, et overordnet program, kombineret med nogle skitser og løsningsforslag. 

Det efterfølgende arbejde igangsættes når der er enighed om opgavens omfang. Der vil som opstart på det videre arbejde, blive udarbejdet et foreløbigt overslag, så bygherren har dette at forholde sig til, i forhold til det videre forløb. Den endelige pris på opgave indhentes enten af en totalentreprenør, der på forhånd er valgt, ud fra et positivt kendskab eller der udarbejdes et mere omfattende udbudsmateriale som gives til konkurrerende firmaer. Tegnestuen vil gennem hele forløbet sørge for, at projektet bliver gennemført som aftalt og ikke mindst at resultatet bliver godt.

Kontakt for uforpligtende møde: Bjarne Frost, telefon 28 88 98 98 eller pr. mail bf@bjarnefrost.com