Brande

left

left

Forslag til boligbebyggelse i Brande

Forslaget bestod af 3 individuelle boligblokke indeholdende 18 /22 boliger i hver enhed. Konceptet tog sit udgangspunkt i den meget fine placering, med høje eksisterende træer og naturlige terrænspring. Facadeudformningen underlagde sig huskroppens form, ved at undgå symmetri og rationelle gentagelser.